Velkommen til Oslofeltet

 

Oslofeltet som er en forsenkning (graben) på 000 km², ligger på Oslofjordens vest og nordside. Den strekker seg fra Langesundfjorden i SV til Mjøsa i nord. Den ble dannet i en periode på 55 millioner år, 292 - 245 millioner år siden. Over 000 km² er dekket med lava, det finnes over 10 vulkaner, samt en mengde fossiler så gamle som 570 millioner år.

Disse hjemmesidene er under utarbeidelse. Oppbyggingen vil skje over tid og innholdet vil derfor øke gradvis. Innholdet blir av populærvitenskaplig karakter.

d