Velkommen til Oslofeltet

Oslofeltet er en graben som ble dannet for 292-245 millioner år siden. Jordskorpen gikk fra hverandre og landområdet kollapset 2000 meter ned. Oppå kom lavastrømmer som dekket sedimentene. Disse sedimentene består av en mengde gamle fossiler. I tillegg finnes det rester fra hele 10 vulkaner.

Området har en utstrekning på 220x60 kilomenter og strekker seg fra Langesundfjorden i sydvest til Hadeland/Hedmarken i nord.

Disse sidene er ikke aktive ennå.
Kommer i løpet av sommeren 2021.

Kolsåstoppen består av rhombeporfyr og har en utbredelse på 400 km². I forgrunnen sees Nakholmen med fossile steinlag fra ordovicium, 440 millioner år tilbake i tid.   Foto: © Harald Gjerde (2004).